Bel om direct een afspraak te maken

Diagnostiek

U wordt verzocht een groot badlaken mee te nemen voor uw eigen hygiëne. Voor het lichamelijk onderzoek dient u zich in de meeste gevallen te ontkleden tot op uw onderbroek. U wordt verzocht hier rekening mee te houden. Bij het onderzoek wordt via de huid gevoeld naar botten en gewrichten. Daarbij wordt er met een speciaal potlood aantekeningen op de huid gemaakt. U wordt daarom verzocht u niet in te smeren met huidcrèmes en dergelijke. Het huidpotlood is te vergelijken met eyeliner. Houdt u hier met uw kleding rekening mee s.v.p.

Uiteraard wordt begonnen met een mondelinge inventarisatie van uw klachten (z.g. anamnese). Belangrijk is om te na te gaan hoe lang de klachten al bestaan en in welke vorm. Aard van de pijn, uitstraling en uitlokkende activiteiten zijn belangrijk. Vooral ook de mogelijke oorzaak van het ontstaan van de eerste klachten zijn belangrijk, maar vaak ook eerdere ongevallen en/of valpartijen.

De vragen worden gesteld door een arts. Er kunnen dus vragen gesteld worden over alle orgaansystemen. Klachten die geen relatie lijken te hebben met het bewegingsapparaat kunnen toch aanwijzingen geven, andersom kunnen schijnbare klachten van het bewegingsapparaat wijzen op een orgaanaandoening. Medicijngebruik is belangrijk, noteer dus wat u gebruikt.

Bij sportblessures is vooral de trainingsbelasting en de eventuele veranderingen daarin (duur, intensiteit, ondergrond) van belang. Neem eventueel ook uw sportschoeisel mee.

Eerder gedaan (röntgen) onderzoek wordt vaak opgevraagd. Het kan nodig zijn dat u een machtiging tekent om deze gegevens op te kunnen vragen.

Het lichamelijke onderzoek is uiteraard afhankelijk van de gepresenteerde klachten.

Bij bewegingsapparaatklachten wordt, aansluitend aan normaal orthopedisch/neurologisch onderzoek, eerst onderzocht of er sprake is van standsafwijkingen van bekken, wervels en perifere gewrichten.

Aansluitend of na behandeling wordt gekeken naar bewegingsbeperkingen in de individuele gewrichten (z.g. joint play). Bewegingsbeperkingen kunnen ook ontstaan in de weefsels rond een gewricht (z.g. dysfunctie beeld ) of in een bepaald deel van de totale bewegingsketen en de omringende weefsels (beperking in/uit de voorkeursbeweging of bijv. verkorte spieren).

Bij veel klachten speelt de lichaamshouding in de dagelijkse activiteiten en de arbeidsomstandigheden een belangrijke rol bij het ontstaan en in stand houden van klachten. Bij onderzoek en behandeling wordt altijd ingegaan op de juiste houding en zonodig houdingscorrigerende oefentherapie voorgeschreven, dan wel verwezen naar gespecialiseerde paramedici.

Bij overbelastingsblessures kan het nodig zijn deze te provoceren de klachten uit te lokken door bijvoorbeeld een hardlooptraining direct voorafgaande aan het consult.

Indien daar aanleiding voor is wordt radiologisch onderzoek verricht. Dit varieert van eenvoudige röntgenfoto’s tot MRI, etc.

Bloedonderzoek wordt in overleg aangevraagd en varieert afhankelijk van de klachten.

Kortom: Uw klachten kunnen een simpele oorzaak hebben, maar vaak spelen vele factoren uit het dagelijkse leven, de arbeidssituatie en/of de sportbeoefening een rol. Omdat niemand nu eenmaal hetzelfde is zijn de diagnostiek en therapie voor iedereen uiteraard verschillend.