Tarieven en Vergoedingen
Tarieven en Vergoedingen | Vergoedingen | Tarieven

De tarieven zijn vele jaren niet aangepast aan de inflatie. Daarnaast zijn er delaatste jaren veel kosten bij gekomen door wettelijke eisen aan privacy - en klachtenregelingen.

Tarieven voor 2018

Eerste consult  € 110,00

Herhalingsconsult €  90,00 

N.B een consult na een aantal jaren kan als eerste consult in rekening worden gebracht 

Consulten welke niet 24 uur van tevoren zijn afgezegd worden volledig in rekening gebracht. 

Ter vergelijk : Tarieven OMGNED

Leiden/Egmond             1e cons.         €  130,00           herh.   € 90,00

Den Haag  €   110,00                     € 95,00

Amsterdam €   120,00    € 90,00 

A'veen €   125,00     € 95,00    

A. Mulder, Van de Mortelstraat 204, 2203 JL Noordwijk, 071 36 205 82, info@sportmed.nl