Diagnostiek
Diagnostiek | Amnese | Lichamelijk onderzoek

Het lichamelijke onderzoek is uiteraard afhankelijk van de gepresenteerde klachten.

Bij bewegingsapparaatklachten wordt aansluitend aan normaal orthopedisch/neurologisch onderzoek, eerst onderzocht of er sprake is van standsafwijkingen van bekken, wervels en perifere gewrichten.

Aansluitend of na behandeling wordt gekeken naar bewegingsbeperkingen in de individuele gewrichten (z.g. joint play).Bewegingsbeperkingen kunnen ook ontstaan in de weefsels rond een gewricht (z.g. dysfunctie beeld ) of in een bepaald deel van de totale bewegingsketen en de omringende weefsels (beperking in/uit de voorkeursbeweging of bijv. verkorte spieren).

Bij veel klachten speelt de lichaamshouding in de dagelijkse activiteiten en de arbeidsomstandigheden een belangrijke rol bij het ontstaan en in stand houden van klachten. Bij onderzoek en behandeling wordt altijd ingegaan op de juiste houding en zonodig houdingscorrigerende oefentherapie voorgeschreven, dan wel verwezen naar gespecialiseerde paramedici.

Bij overbelastingsblessures kan het nodig zijn deze te provoceren de klachten uit te lokken door bijvoorbeeld een hardlooptraining direct voorafgaande aan het consult. 

Indien daar aanleiding voor is wordt radiologisch onderzoek verricht. Dit varieert van eenvoudige röntgenfoto’s tot MRI, etc.

Bloedonderzoek wordt in overleg aangevraagd en varieert afhankelijk van de klachten.

Kortom: Uw klachten kunnen een simpele oorzaak hebben, maar vaak spelen vele factoren uit het dagelijkse leven, de arbeidssituatie en/of de sportbeoefening een rol. Omdat niemand nu eenmaal hetzelfde is zijn de diagnostiek en therapie voor iedereen uiteraard verschillend.

A. Mulder, Van de Mortelstraat 204, 2203 JL Noordwijk, 071 36 205 82, info@sportmed.nl