Diagnostiek
Diagnostiek | Amnese | Lichamelijk onderzoek

Uiteraard wordt begonnen met een mondelinge inventarisatie van uw klachten (z.g. anamnese) . Belangrijk is om te na te gaan hoe lang de klachten al bestaan en in welke vorm. Aard van de pijn, uitstraling en uitlokkende activiteiten zijn belangrijk. Vooral ook de mogelijke oorzaak van het ontstaan van de eerste klachten zijn belangrijk, maar vaak ook eerdere ongevallen en/of valpartijen.

De vragen worden gesteld door een arts !.Er kunnen dus vragen gesteld worden over alle orgaansystemen. Klachten die geen relatie lijke te hebben met het bewegingsapparaat kunnen toch aanwijzingen geven, andersom kunnen schijnbare klachten van het bewegingsapparaat wijzen op een orgaanaandoening.Medicijngebruik is belangrijk, noteer dus wat u gebruikt.

Bij sportblessures is vooral de trainingsbelasting en de eventuele veranderingen daarin (duur, intensiteit, ondergrond) van belang. Neem eventueel ook uw sportschoeisel mee.

Eerder gedaan (röntgen) onderzoek wordt vaak opgevraagd. Het kan nodig zijn dat u een machtiging tekent om deze gegevens op te kunnen vragen.

A. Mulder, Van de Mortelstraat 204, 2203 JL Noordwijk, 071 36 205 82, info@sportmed.nl