Behandelmethoden
De volgende methoden worden in deze praktijk gebruikt:

Orthomanuele geneeskunde (methode Sickesz)
Manuele Geneeskunde
McKenzie Methode
Manuele Therapie volgens Marsman
Specifieke oefentherapie
Injectietherapie
Medicatie

Orthomanuele geneeskunde (methode Sickesz)

De basis van de orthomanuele geneeskunde werd in de zestiger jaren gelegd door de Amsterdamse huisarts mevrouw M.Sickesz.  Na uitvoerig onderzoek bij haar eigen patiënten vond zij dat er standsafwijkingen konden bestaan van individuele wervels en gewrichten, maar ook dat deze afwijkingen in bepaalde vaste patronen voor konden komen. Een trauma in het verleden(val, ongeluk) of onverwachte forse overbelasting (zwaar vertillen) zou deze standsafwijkingen veroorzaken.

 

Genoemde standsafwijkingen kunnen leiden tot een dysbalans in het houding - en bewegingsapparaat. Naast pijnklachten van het bewegingsapparaat zelf kunnen deze afwijkingen indirect ook leiden tot bijvoorbeeld hoofdpijn, duizeligheid, maar ook tot ademhalingsklachten, buikklachten etc. (Ook binnen de manuele geneeskunde/therapie, osteopathie en chiropractie worden dergelijke relaties aangegeven).

M.Sickesz ontwikkelde vervolgens een unieke methode om deze standsafwijkingen te corrigeren.

Bij het onderzoek wordt allereerst de stand van het bekken beoordeeld. De z.g. bekkenverwringing is vaak de basis van een serie van wervelstandafwijkingen welke in bepaalde patronen blijken voor te komen. Daarnaast komen ook afzonderlijke wervelstandafwijkingen voor, of in speciale combinaties .(bijv. bij een zogenaamde torsiescoliose)

Na het vastleggen van de gevonden afwijkingen worden deze handmatig dan wel met behulp van hulpmiddelen ( al of niet electrische drevels ) gecorrigeerd.

De eerste dagen na een behandeling kan enige napijn en/of vermoeidheid optreden. Ook de handgrepen op zich kunnen soms pijnlijk zijn.Deze napijn duurt over het algemeen niet meer dan drie dagen. Mocht dit voorkomen dan kan men tijdelijk een pijnstiller gebruiken. 

Effect van de behandelingen mag pas verwacht worden als alle afwijkingen gecorrigeerd zijn en soms duurt het dan nog even voor alle klachten verdwenen zijn. Dat betekent dat gedurende de behandeling klachten tijdelijk kunnen toenemen, en ook dat andere klachten kunnen ontstaan. Dit is géén reden tot ongerustheid, maar bespreek het wél met uw behandelaar.

A. Mulder, Van de Mortelstraat 204, 2203 JL Noordwijk, 071 36 205 82, info@sportmed.nl