Behandelmethoden
De volgende methoden worden in deze praktijk gebruikt:

Orthomanuele geneeskunde (methode Sickesz)
Manuele Geneeskunde
McKenzie Methode
Manuele Therapie volgens Marsman
Specifieke oefentherapie
Injectietherapie
Medicatie

Manuele Therapie volgens Marsman

De Marsman methode gaat uit van het bestaan van voorkeursbewegingspatronen in het lichaam. Voorbeeld: wanneer iemand gaat zitten en een been over het andere been legt dan zal de een altijd het linker been over rechts leggen, maar een ander juist omgekeerd. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor het over elkaar slaan van de armen. Ook het draaien en buigen van onderdelen van het lichaam gaat vaak in één richting makkelijker dan in het andere. Verstoring van deze patronen kan aanleiding geven tot klachten. Bij onderzoek wordt eerst het lichaamseigen patroon van de voorkeursbewegingen vastgesteld. Daarna wordt onderzocht welke afwijkingen (beperkingen in en uit de voorkeursrichting) er zijn. Behandeling bestaat door op geleide van de ademhaling een verschuiving (z.g. shift) van een klein of groter segment te bewerkstelligen . Dat kan afhankelijk van de afwijking in een of meerdere richtingen nodig zijn. De methode is uiterst patiëntvriendelijk en meestal pijnloos. Ook oefeningen gebaseerd op deze methode hebben vaak een goed effect. Meestal is slechts één enkele oefening al afdoende om een verbetering van de beweeglijkheid te geven. Nauwkeurige instructie en consequent uitvoeren van de oefeningen zijn ook hier noodzakelijk voor een goed resultaat.

Ook deze methode wordt vaak aansluitend aan (ortho)manuele behandeling toegepast of indien bewegingsbeperkingen niet blijken te berusten op blokkeringen en/of standsafwijkingen. Daarnaast is de Marsmanmethode zeer geschikt voor zelfmobilisatie en houdingscorrectie. Indien noodzakelijk vindt verwijzing plaats naar een op dit gebied gespecialiseerde collega.

A. Mulder, Van de Mortelstraat 204, 2203 JL Noordwijk, 071 36 205 82, info@sportmed.nl